Kontaktujte nás

Nakúpte u nás

Základy potravinového práva

Workshop pre výrobcov a dovozcov výživových doplnkov a potravín

Základy potravinového práva

s prehľadom slovenskej a európskej legislatívy

Podujatie sa uskutočnilo 05.05.2022 v kongresovom centre MED-ART v Nitre

Partneri podujatia:
Česká a slovenská asociácia pro speciální potraviny
Potravinárska komora Slovenska
MED-ART
PharmInfo
Alfa Medical Team

ČASP je záujmovým združením právnických osôb, ktoré vzniklo v roku 2000. Asociácia reprezentuje spoločné záujmy svojich členov – výrobcov a distribútorov výživových doplnkov – a to ako na národnej, tak i na medzinárodnej úrovni. Jej hlavným cieľom je aktívne sa podieľať na utváraní primeraného vyváženého legislatívneho rámca pre produkty podporujúce zdravie. Zároveň sa všetci členovia asociácie zaväzujú dodržiavať etický kódex pre predaj a marketing. ČASP je aj zakladajúcim členom európskej asociácie výrobcov výživových doplnkov FSE (Food Supplements Europe) so sídlom v Brusseli a tiež členom svetovej asociácie výrobcov výživových doplnkov IADSA (International Alliance of Dietary Food Supplement Associations) a pridruženým členom potravinárskej komory ČR. V súčasnosti združuje 21 členov.

Ďalšie aktuality