Kontaktujte nás

Nakúpte u nás

Obchodný tím

Outsourcingové služby a podporu partnerských spoločností v lekárňach a u špecializovaných lekárov na slovenskom farmaceutickom a medicínskom trhu zabezpečuje niekoľko profesionálne školených tímov, ktoré vzájomne spolupracujú na dennej báze a sú riadené teamleadrami a manažérom zabezpečujúcim starostlivosť o lekárenských distribútorov a reťazce.

Predaj produktov

Priamy predaj produktov a marketingové aktivity realizuje medicínsky reprezentant pravidelnými návštevami lekární v danom regióne a je v úzkom kontakte s lekárňou či lekárom aj počas celého procesu distribúcie.

Transferové objednávky

Transferové objednávky sa realizujú elektronickou transferovou objednávkou cez systém eOrdering a vykrývajú sa cez lekárňou požadovaného distribútora. Spolupracujeme so všetkými významnými distribútormi v Slovenskej republike, vrátane veterinárnych.

Pravidelné reportovanie

Pravidelné reportovanie obchodných a marketingových aktivít našich tímov partnerským spoločnostiam je samozrejmosťou.