Marketing v lekárňach

Marketing je zásadným nástrojom, ktorý dokáže motivovať cieľové skupiny k nákupu. Prezentácii produktov našich partnerov preto venujeme veľkú pozornosť. Súčasťou našej práce sú rozsev reklamných materiálov, merchandising, riešenie reklamácií a ďalšie marketingové činnosti, realizované na mieste predaja (v lekárni, v zdravotníckom zariadení).

Realizujeme promo akcie v lekárňach a v zdravotníckych zariadeniach. Aktívna ponuka zvyšuje povedomie o vašej značke a má bezprostredný vplyv na priamy predaj vášho produktu. Záber našich reprezentantov vám denne zaručí návštevu veľkého počtu lekární, kde vás plnohodnotne zastúpime.

Event marketing

Ponúkame vám zabezpečenie a cenovo výhodné ponuky expozícií, prezentácií a produkčných služieb na odborných farmaceutických podujatiach. Zabezpečíme pre vás:

  • prezentačný personál,
  • tvorbu prezentácie a jej moderovanie,
  • výrobu videoprezentácií, webinárov a virtuálnych prednášok odborníkov pre farmaceutické eventy,
  • produkciu od miniseminárov až po odborné pharma konferencie,
  • life-stylové eventy a podujatia zamerané na priamy predaj vašich produktov.

Marketingová komunikácia

Disponujeme dlhoročnými skúsenosťami v produktovom dizajne a v realizácii marketingovo-komunikačných aktivít, určených pre farmaceutický trh:

  • Obalový dizajn (obaly, etikety, kartóny) pre vaše produkty
  • Grafické spracovanie, výroba a distribúcia vzoriek produktov
  • Tvorba prezentačných materiálov (tlačoviny, POS, POP, nosiče)
  • Tvorba a produkcia ATL i BTL kampaní
  • Efektívny nákup mediálneho priestoru
Alfa Medical Team – Váš farmaceutický partner