Náš team je tu pre Vás

Posted on by
Zabezpečíme pre Vás priamy predaj, podporu predaja a propagáciu farmaceutických produktov v lekárňach i komunikáciu s lekármi, prostredníctvom tímu farmaceutických a medicínskych reprezentantov. Mimoriadnu pozornosť venujeme individuálnemu prístupu – podmienky spolupráce prispôsobíme Vašim potrebám tak, aby sa stali základom plnohodnotného a dlhodobého partnerstva.

 

O nás

Ponúkame Vám outsourcingové zastúpenie farmaceutickým tímom (prenájom obchodného tímu) a efektívnu marketingovú podporu v lekárňach. Naši medicínski reprezentanti pre Vás zastrešia komunikáciu s lekármi.
Viac

Outsourcing predaja do lekární

Outsourcingom obchodných reprezentantov výrazne šetríte na nákladoch na prevádzku a riadenie obchodného tímu, najmä na mzdových a administratívnych nákladoch a technickom zabezpečení obchodného tímu.
Viac

Komunikácia s lekármi

Marketingová podpora v lekárňach na zviditeľnenie farmaceutických produktov a komunikácia priamo s lekármi sú často spojenými nádobami, ktoré spolu prinášajú ďalšie synergické efekty. Pre nás sú samozrejmosťou.
Viac

Marketing

Zabezpečíme pre Vás vystavenie Vašich produktov na odborných farmaceutických seminároch a kongresoch s našou aktívnou podporou a za atraktívnych podmienok a širokú škálu ďalších marketingových služieb.
Viac