Stomatologické dni Košice

Aktuality

Náš team sa zúčastnil so značkou Zendium odbornej prezentačnej výstavy výrobkov a zariadení pre stomatológov Stomatologické dni Košice, konanej súčasne s celoslovenským odborným vzdelávacím podujatím.

Menu