V novembri sa opäť uskutoční Workshop České a slovenské asociace pro speciální potraviny pre výrobcov a distribútorov výživových doplnkov a pre lékárne

 

Pre účastníkov tohoto obľúbeného každoročného podujatia si organizátori opäť pripravili prehľad aktuálnych zmien európskej a slovenskej legislatívy výživových doplnkov. Okrem toho prinesie workshop aj nové témy, a to:

  • problematiku tzv. hraničných prípravkov na pomädzí výživových doplnkov a liečivých prípravkov,
  • vodítka k problematike zdravotných a výživových tvrdení,
  • a tiež technologické možnosti, ktoré majú výrobcovia výživových doplnkov pri náhrade TiO2.

Predsedníčka predstavenstva ČASP Martina Šímová prezidentkou FSE

Česká a slovenské asociace pro speciální potraviny (ČASP) je záujmovým združením právnických osôb, založeným v Českej republike v roku 2000, ktoré združuje výrobcov a distribútorov výživových doplnkov, a to na národnej úrovni pre Českú republiku a od roku 2020 aj pre Slovenskú republiku. Pôsobí taktiež na medzinárodnej európskej úrovni, kde je aktívnym členom európskej asociácie Food Supplements Europe (FSE) so sídlom v Brusseli. Obrovským úspechom nie len pre ČASP, ale aj pre Českú i Slovenskú republiku je to, že v tomto roku bola zvolená predsedníčka predstavenstva ČASP, Mgr. Martina Šímová, za prezidentku európskej asociácie FSE, a to ako prvá zástupkyňa zo Strednej a Východnej Európy.

Martina Šímová vyštudovala molekulárnu biológiu a genetiku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, pracovala na rôznych pozíciách vo farmaceutických firmách. Od roku 2008 pôsobí v spoločnosti Walmark. Významnú časť svojho profesionálneho života zasvätila práci v národných a európskych asociáciach výrobcov výživových doplnkov. Už v roku 2004, kedy sa Česká republika stala súčasťou EÚ, sa podieľala na propagácii čerstvo vytvoreného modelu ERNA (teraz FSE) pre stanovenie maximálnych hladín vitamínov a minerálov a organizovaniu seminárov na túto tému pre národné úrady z celej strednej a východnej Európe. V roku 2008 spolupracovala s českým ministerstvom zdravotníctva na príprave českého zoznamu zdravotných tvrdení. “Ako predsedníčka rady FSE si kladiem za cieľ naďalej budovať povedomie o FSE ako o združení renomovaných výrobcov výživových doplnkov, ktorého hlavnou úlohou je rozvíjanie spolupráce s relevantnými európskymi inštitúciami a podieľanie sa na harmonizácii legislatívy tak, aby bola v súlade so záujmami výrobcov výživových doplnkov aj so záujmami spotrebiteľskými”, hovorí Mgr. Martina Šímová, nová predsedníčka predstavenstva Food Suplement Europe. “Veľmi ma teší, že do pozície predsedníčky predstavenstva FSE bola zvolená práve Martina, ktorá vďaka svojim znalostiam a skúsenostiam v našom odbore bola už od roku 2013 aktívnou členkou tohto združenia a pomohla nielen českým výrobcom presadiť rad legislatívnych krokov na európskej úrovni,” uviedol Ing. Bohumil Hlavatý, výkonný riaditeľ České a slovenské asociace pro speciální potraviny. ČASP je tiež členom svetovej asociácie IADSA (international Alliance of Dietary Food Supplemet Associations) a pridruženým členom Potravinárskych komôr Českej i Slovenskej republiky.

Aktivity na Slovensku

ČASP začala so svojimi aktivitami na území Slovenskej republiky v roku 2020, od roku 2021 je členom Potravinárskej komory Slovenska. Činnosť na našom území riadi Slovenské fórum, kterého členky sú Martina Kristiánová v pozícii predsedníčky SF ČASP a ďalej Mária Štúňová a Jana Potužníková. V súčasnosti sa ČASP sústreďuje najmä na rozvíjanie vzťahov s Úradom verejného zdravotníctva SR a postupné budovanie kontaktov s dôležitými slovenskými inštitúciami, ako je napr. ŠUKL.

Program workshopu

Tento štvrtý ročník workshopu je najobsiahlejším odborným programom v histórii činnosti ČASP na Slovensku.  Bude pozostávať zo štandartného programu, venovaného najmä legislatívnym aktualitám, kde zaznejú informácie od rečníkov z ČASP, UVZ SR, společnosti MED-ART a PharmINFO, ale naviac sa ho prvý krát zúčastní aj zástupca ŠUKL, s problematikou hraničných prípravkov a tiež zástupca riaditeľstva SZPI z Českej republiky, ktorý bude prezentovať systém vodítok k zdravotným tvrdeniam, vydávaným a pravidelne aktualizovaným SZPI v Českej republike. A pretože v rámci aktualít európskej legislatívy zaznejú informácie o pripravovanom zákaze používánia Tio2 v potravinách, a teda aj vo výživových doplnkoch, odznie aj prednáška popredného európskeho distribútora surovín pre výrobu výživových doplnkov na tému, aké sú možnosti technologickej náhrady TiO2 v tabletách.

 

Z dôvodu očakávanej zhoršenej pandemickej situácie pripravujeme workshop žiaľ aj tento rok v online verzii. Veríme však, že už budúci rok sa opäť uvidíme aj osobne v Kongresovom centre MED – ART v Nitre. Tešíme sa na stretnutie s Vami online 4.novembra 2021. Rezervujte si prosím svoje miesto na workshope včas, nakoľko kapacita účastníkov je obmedzená.

 

Mgr. Martina Kristiánová, MBA

predsedníčka Slovenského fóra

Česká a slovenská asociace pro speciální potraviny