CSASP_seminar_Banner_220322

Registračný formulár

  Fakturačné údaje:

  * Cena (vyberte jednu z možností):
  - výrobca, dovozca (cena za jedného účastníka):
  Cena pre výrobcu, dovozcu: 200 EUR + DPHSom zákazníkom MED-ART (cena 150 EUR + DPH)Som členom ČASP (cena 70 EUR + DPH)
  - lekáreň (cena za jedného účastníka):
  Cena pre lekáreň: 100 EUR + DPHSom zákazníkom MED-ART (cena 70 EUR + DPH)

  Polia označené * sú povinné.

  V prípade potreby ďalších informácií, prosím kontaktujte mailom:

  kristianova@casponline.cz

  telefonicky: 0917 871 068

  alebo

  alfamedicalteam.com/workshop

  Po odoslaní registračného formulára vám vystavíme zálohovú faktúru.

  Registračný poplatok je potrebné uhradiť do 31.10.2022 a uhrádza sa bankovým prevodom na účet:

  Číslo účtu: SK49 1100 0000 0029 2389 3029 / TATRSKBX
  Variabilný symbol: 3112022
  Poznámka: Meno a priezvisko účastníka

  Daňový doklad k úhrade obdržíte na podujatí pri registrácii.
  Ďakujeme Vám za Vašu účasť !