Workshop určený pre výrobcov a dovozcov výživových doplnkov a potravín pre lekárne

so zameraním na legislatívu výživových doplnkov a potravín s prehľadom slovenskej a európskej legislatívy

Druhý ročník sa uskutočnil 16.10.2019 v kongresovom centre MED-ART v Nitre.
Štyria partneri – Česká asociácia pre špeciálne potraviny (ČASP) a spoločnosti MED-ART, Alfa Medical Team a PharmINFO.

ČASP je záujmovým združením právnických osôb, ktoré vzniklo v roku 2000. Asociácia reprezentuje spoločné záujmy svojich členov – výrobcov a distribútorov výživových doplnkov – a to ako na národnej, tak i na medzinárodnej úrovni. Jej hlavným cieľom je aktívne sa podieľať na utváraní primeraného vyváženého legislatívneho rámca pre produkty podporujúce zdravie. Zároveň sa všetci členovia asociácie zaväzujú dodržiavať etický kódex pre predaj a marketing. ČASP je aj zakladajúcim členom európskej asociácie výrobcov výživových doplnkov FSE (Food Supplements Europe) so sídlom v Brusseli a tiež členom svetovej asociácie výrobcov výživových doplnkov IADSA (International Alliance of Dietary Food Supplement Associations) a pridruženým členom potravinárskej komory ČR. V súčasnosti združuje 21 členov.

16.10.2019