Obchodný tím na Slovensku

Outsourcingové služby a podporu partnerských spoločností v lekárňach a u praktických i špecializovaných lekárov na slovenskom farmaceutickom a medicínskom trhu zabezpečuje 12  členný profesionálne školený tím, ktorý je v každodennom kontakte s regionálnym manažérom a manažérom zabezpečujúcim starostlivosť o lekárenských distribútorov a reťazce.

Priamy predaj produktov a marketingové aktivity realizuje medicínsky reprezentant pravidelnými návštevami lekární v danom regióne a je v úzkom kontakte s lekárňou aj počas celého procesu distribúcie. Transferové objednávky sa realizujú elektronickou transferovou objednávkou a vykrývajú sa cez lekárňou požadovaného distribútora. Spolupracujeme so všetkými významnými distribútormi v Slovenskej republike:

  • PHOENIX
  • Unipharma
  • UNIMED
  • MED-ART
  • PHARMOS
  • ďalší distribútori

Pravidelné reportovanie obchodných a marketingových aktivít našich medicínskych reprezentantov na lekárňach partnerským spoločnostiam sú samozrejmosťou.