Naša účasť na odbornom seminári v Jasnej, Hotel Grand.

04.06.2022