Anotácie prednášok

Aktivity Českej a Slovenskej asociácie pre špeciálne potraviny

(Ing. Bohumil Hlavatý, výkonný riaditeľ ČASP Praha)

Bohumil Hlavatý predstaví vo svojej prednáške činnosť a štruktúru Českej a slovenskej asociácie pre špeciálne potraviny, vrátane jej členskej základne. Predstaví plán kľúčových činností na rok 2022 a možnosti a podmienky členstva v asociácii.

Novinky v EU legislatíve so zameraním na výživové doplnky

(Mgr. Martina Šímová, ČASP Praha)

Aké je aktuálne dianie na pôde Európskej únie ohľadom legislatívy týkajúcej sa z rôznych strán výživových doplnov? Prinášame vám najaktuálnejšie informácie, získané prostredníctvom európskych asociácií výrobcov výživových doplnkov FSE a AESGP a potravinárskej federácie FDE v nasledujúcich oblastiach:

 • Zdravotní tvrzení
 • Potravinářská aditiva (v DS pro děti do 3 let, oxid titaničitý, mikroplasty)
 • Kontaminanty
 • Potraviny nového typu (CBD, resveratrol,…)
 • Omezení použití monakolinu K, extraktů ze zeleného čaje nebo kyseliny alfa-lipoové v DS
 • Nové taxonomie laktobacilů
Výživové doplnky – súčasný stav a zmeny

(MUDr. Iveta Trusková, zástupkyňa hlavného hygienika SR)

 • Požiadavky na výživové doplnky – súčasné právne predpisy
 • Čo je nové v registrácii výživových doplnkov
 • Najčastejšie problémy  výživových doplnkov
 • Čo platí a čo sa pripravuje v oblasti výživových doplnkov
Problematika nových potravín vo vzťahu k výživovým doplnkom

(Ing. Eva Jóžeffiová,PhD., Úrad verejného zdravotníctva SR)

 • Čo sú to nové potraviny v zmysle EÚ nariadenia,
 • Postup určovania statusu novej potraviny
 • Povolené nové potraviny na území EÚ, Únijný zoznam nových potravín
 • Príklady povolených a nepovolených nových potravín vo výživových doplnkoch
ADC Číselník – služby pre výrobcov a dovozcov farmaceutických produktov

(PharmDr. Peter Matejka, PhD., riaditeľ divízie číselníkov, PharmINFO)

Akú pridanú hodnotu ponúka výrobcom a dovozcom potravín a výživových doplnkov ADC Číselník? Akým spôsobom a kam všade sa dostanú informácie o vašich produktoch prostredníctvom ADC Číselníka? V prezentácii budú predstavené služby ADC Číselníka, ktoré vám môžu pomôcť presadiť sa na trhu:

 • ADC Systém centrálneho zalistovania, ktorý umožňuje zalistovávať vaše produkty do ADC Číselníka a udržiavať aktuálne informácie o vašich prípravkoch na jednom mieste pre distribútorov, lekárne, e-shopy aj koncových spotrebiteľov.
 • ADC eOrdering – najpoužívanejší nástroj pre realizáciu transferových objednávok na Slovensku, ktorý významne pomáha reprezentantom aj manažérom v ich každodennej praxi.
 • ADC Trends – služba, ktorá umožňuje sledovať trendy predaja nielen vlastných ale aj konkurenčných produktov vo verejných lekárňach na Slovensku. Dokážete ju využiť tak pri kontinuálnom sledovaní postavenia konkurencie na trhu, ako aj pri sledovaní účinnosti marketingových kampaní či aktivít reprezentantov. Taktiež Vám umožní urobiť si aj jednorazový prieskum situácie na trhu, ak uvažujete dodávať prípravky do nového segmentu a to za bezkonkurenčne najlepšiu cenu.

V prípade záujmu bude k dispozícii aj mimo prezentácie možnosť podrobnejších ukážok jednotlivých služieb či už pri stolíku v zázemí alebo prostredníctvom samostatnej on-line prezentácie.

Ako propagovať svoje podnikanie? Určite aj eticky. Pretože etika je súčasťou reklamného bontónu. 

(PhDr. Eva Tiko Rajčáková Phd., výkonná riaditeľka Rady pre reklamu, JUDr. Pavol Cvik, člen Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu, advokát, advokátska kancelária Pavol Cvik – advokát, s.r.o.)

Naozaj (ne) znesie reklama všetko? Akých etických prešľapov sa v reklame dopúšťajú zadávatelia a na aké kampane reagujú spotrebitelia alergicky? Prečo je dôležité, aby reklama mala svoje pravidlá a čo môže nastať,  keď sa tieto pravidlá nedodržujú? Čo v reklame ešte “áno” a čo už rozhodne “nie”, aby bola inšpiratívna, funkčná a zároveň zodpovedná.

 • predstavenie RPR a princípov etickej samoregulácie reklamy
 • predstavenie Etického kódexu, vysvetlenie jeho princípov, celkového  kontextu a spôsob jeho uplatňovania
 • predstavenie najzaujímavejších Komisiou posudzovaných prípadov reklám a rozhodnutí (vrátane bližšieho vysvetlenia spôsobu rozhodovania Arbitrážnej komisie v týchto prípadoch)