AESCULAP JAR 2019, Bratislava

Účasťou na seminári AESCULAP sme úspešne zahájili kongresovú sezónu 2019. Našimi tradičnými výstavnými partnermi boli spoločnosti Woykoff, Herbex a Biomedix.

5.02.2019