Ginkgo biloba 60 mg

Jediné ginkgo na slovenskom trhu s protrahovaným účinkom pre minimalizáciu nežiadúcich účinkov, ako sú bolesti hlavy a závrate, pre zlepšenie pamäte a duševného výkonu